Zaměření skutečného stavu pro projekty

 

    Mapové podklady pro projekt (provádíme zaměření skutečnosti za účelem vypracování projektu pro stavbu) Vypracování v papírové i digitální formě, export do formátu *.dxf *.dgn *.dwg *.vyk