Zaměření skutečného provedení stavby a pasport

    V některých , zákonem daných, případech, není potřeba vyhotovit a předložit geometrický plán, protože stavba podle stavebního zákona, není budovou nebo parcelou, kterou eviduje katastr nemovitostí. V tomto případě je potřeba ke kolaudaci předložit Dokumentaci skutečného provedení stavby podle §125 vyhl.183/2006 SB.

    Není-li možné pro dokumentování stavby dohledat původní ověřenou stavební dokumentaci a pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace - pasport stavby.