CENÍK  2022

CENA JE VŽDY DOHODOU . DOHODNUTÁ CENA JE KONEČNÁ .

NEÚČTUJEME ZVLÁŠŤ CESTOVNÉ ANI POPLATKY KATASTRÁLNÍMU ÚŘADU.

 

GEOMETRICKÝ PLÁN

1 MJ – 100m obvodu děleného pozemku

            

1. rozdělení, nebo sloučení pozemku, pro změnu hranice pozemku
1.1 rozdělení nebo sloučení pozemku do 1MJ                                                        ....... 5 000.-Kč    
1.2. rozdělení pozemku  za 2. a další MJ                                                                  ....... 1 500.-Kč/MJ

1.3  GP s vyhotovením Souhlasného prohlášení/ vyrozuměním vlastníků    ....... 6 500.-Kč

 

2. geometrický plán pro vyznačení budovy
2.1  k vyznačení obvodu budovy                                                                                   .....  5 000.- Kč 

                                                                                                  +  50% pro řešení vlastnických vztahů
2.2  k vyznačení změny obvodu budovy                                                                       .....  5 000.-Kč 

                                                                                                 +  50% pro řešení vlastnických vztahů

2.3  k vyznačení vedlejší budovy                                                                                   .....  5 000.-Kč 

                                                                                                +  50% pro řešení vlastnických vztahů

2.4. k vyznačení vedlejší budovy na základě ZPMZ                                                     .....  4 000.-Kč

2.5  k vyznačení průmyslového objektu nebo prostorově složitého objektu            .....  7 000.-Kč 
                                                                                                +  50% pro řešení vlastnických vztahů
.
K položkám 1 a 2 příplatek  za řešení  průběhu vlastnické hranice                          ...... 1 500,-Kč
 

3.  vytyčení vlastnických hranic

3.1  vytyčení vlastnických hranic do 1MJ ( bez GPL)                                  .....  6 000,-Kč 

3.2 vytyčení vlastnických hranic  za 2. a další MJ vytyčené hranice           ..... 1 500.-Kč/MJ

 
K položkám 1,2,3 bude  připočteno poštovné dle ceníku české pošty

4. geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.     
4.1  vymezení rozsahu věcného břemene do 1MJ hranice                             ....... 4 000.-Kč/MJ
4.2 vymezení rozsahu věcného břemene  další MJ                                          .....   1 500.-Kč/MJ

5. Mapový podklad pro projekt  rodinného domu (polohopis a výškopis) do 1ha  ......  7 000.-Kč

6. Vytyčení prostorové polohy rodinného domu ( do 20 bodů)                                 ...... 5 000.-Kč

7. Stabilizace lomových bodů trvalým způsobem - geoharponem                          ....... 200.- Kč/ks
    Stabilizace lomových bodů trvalým způsobem - geohřebem                              ......  50.- Kč/ks                    
 

 

                                       PAUŠÁLNÍ SAZBY
-  Výkon ÚOZI -hodinová sazba                                                                                  ........    500,-Kč/hod     
                 

souběh dvou a více položek      ................ 20%

sleva pro stálé zákazníky          …............. 15%


Přirážky:     poštovné podle počtu změnami dotčených vlastníků nebo jiných oprávněných osob dle ceníku české pošty

OD 1.3.2022 Cestovné ve výči 8,-Kč/km dle skutečně najetých kilometrů v rámci jedné zakázky

Ceny uvedené v nabídkovém ceníku jsou stanoveny jako orientační, pro hrubý výpočet ceny objednavatelem, po upřesnění rozsahu požadovaných prací a dané lokality, je možné stanovit smluvní cenu geodetických prací dohodou s objednavatelem.