CENÍK  2018

CENA JE VŽDY DOHODOU . DOHODNUTÁ CENA JE KONEČNÁ .

NEÚČTUJEME ZVLÁŠŤ CESTOVNÉ ANI POPLATKY KATASTRÁLNÍMU ÚŘADU.

 

GEOMETRICKÝ PLÁN

1 MJ – 100m obvodu děleného pozemku

 

 

           
1.rozdělení nebo sloučení pozemku, pro změnu hranice pozemku
1.1 rozdělení nebo sloučení pozemku do 1MJ                                                                                                ....... 5 000.-Kč
1.2. rozdělení pozemku  za 2. a další MJ                                                                                                          ....... 1 500.-Kč/MJ
1.3 oddělení pozemku s  vyhotovením „Souhlasného prohlášení vlastníků“                                       ....... 5 500.-Kč/MJ

2. geometrický plán pro vyznačení budovy
2.1  k vyznačení budovy                                                                                                                                        .......4 000.- Kč
2.2  k vyznačení přístavby budovy, jednoho řadového domu, jedné z řadových garáží                     .....   3 500.-Kč
2.3  k vyznačení průmyslového objektu nebo prostorově složitého objektu                                         ......  7 000.-Kč

3.  vytyčení vlastnických hranic
3.1  vytyčení vlastnických hranic do 1MJ s protokolem o vytyčení ( bez GPL)                                  ........  5 000.-Kč                                                                           
3.2 vytyčení vlastnických hranic  za 2. a další MJ vytyčené hranice                                                    ......... 1 500.-Kč/MJ
3.3 vytyčení jednotlivého bodu na vlastnické hranici                                                                               ….....    500.-Kč
3.4 vytyčení  vlastnických hranic  v prostorech s body kv.3                                                                  ........   3 500,-Kč
K položkám 3 bude  připočteno poštovné dle ceníku české pošty

4. geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.     
4.1  vymezení rozsahu věcného břemene do 1MJ hranice                                                                    ....... 3 500.-Kč/MJ
4.2 vymezení rozsahu věcného břemene  další MJ                                                                                 .......2 500.-Kč/MJ

5. Mapový podklad pro projekt  rodinného domu (polohopis a výškopis) do 1ha                           ..........  7 000.-Kč

6. Vytyčení prostorové polohy rodinného domu ( do 20 bodů)                                                             ..........  4000.-Kč

7. Stabilizace lomových bodů trvalým způsobem - geoharponem                                                         .......... 200.- Kč/ks
    Stabilizace lomových bodů trvalým způsobem - geohřebem                                                             ...........  50.- Kč/ks                    
 

 

                                       PAUŠÁLNÍ SAZBY
-  Výkon ÚOZI -hodinová sazba                                                                                  ........    500,-Kč/hod     
                 

souběh dvou a více položek      ................ 20%

sleva pro stálé zákazníky          …............. 15%


Přirážky:     poštovné podle počtu změnami dotčených vlastníků nebo jiných oprávněných osob dle ceníku české pošty

Ceny uvedené v nabídkovém ceníku jsou stanoveny jako orientační, pro hrubý výpočet ceny objednavatelem, po upřesnění rozsahu požadovaných prací a dané lokality, je možné stanovit smluvní cenu geodetických prací dohodou s objednavatelem.