07.05.2021 20:42

Změny v roce 2021

Loňský a začátek tohoto roku je pro nás všechny zkouškou zdraví, síly a trpělivosti s covidovou situací a vládními omezenímy. Zároveň probíhají revize katastrů , jejichž předmětem jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka.

Chceme i nadále poskytovat  služby  operativně a odborně .Individuálním jednáním se zákazníky šetříme Váš čas . Zakázky jsme schopni sjednávat přímo u zákazníka a také hotovou zakázku přímo zákazníkovi předáváme. 

V souvislosti s novelami předpisů v oblasti katastru nemovitostí, občanského zákoníku a stavebnictví je posíleno právní postavení sousedních vlastníků při dotčení společné vlastnické hranice. Tato úprava však prodlužuje termíny dokončení geometrického plánu o lhůty k vyjádření sousedních vlastníků k umístění nezbytné trvalé stabilizace na společné vlastnické hranici. V neposlední řadě má vliv i na cenu geometrického plánu vlivem dalšího projednání stavu se sousedními vlastníky na místě samém.V tomto smyslu jsme upravili náš ceník pro rok 2021. 

 Ceník najdete v záložce Služby.

Nadále poskytujrme slevy pro stálé zákazníky i pro souběh zakázek, který lze uplatnit při domluvení více zakázek v jednom katastrálním území v jednom termínu. Sleva pak platí pro všechny geometrické plány takto vyhotovované.

Naší snahou je řešit zakázky komplexně. Jsme schopni zajistit pasport staveb a jeho vyřízení na stavebním úřadu. Poskytneme konzultace řešení změn v katastru nemovitostí.

Těší nás, že si k nám našly cestu relitní kanceláře, které dnes již dbají na to, aby kupující přebíral nemovitost v právním stavu a v souladu se stavem vedeným v katastru nemovitostí.

Přejeme si, aby naše služby sloužily výhradně k užitečným potřebám hospodaření s nemovitým majetkem a ne k řešení sousedských sporů. Ale i to je život a i těmto problémům je potřeba se postavit.

Těšíme se na naše stálé i na nové zákazníky a jsme připraveni.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Zeměměřické práce - Ing. Jana Nováková

Havlíčkova 896
Moravské Budějovice
676 02
IČO: 63431581


+420 603 311 090