21.02.2017 19:20

Vytyčování vlastnických hranic

V souvislosti s připravovanou novelou katastrální vyhlášky cítím povinnost blíže informovat o vytyčení vlastnických hranic.Častěji vlastníci přicházejí s přáním vytyčení jejich vlastnických hranic. Prosím, nepožadujte vytyčení lomových bodů vlastnických hranic " bez papírů". Za  takové vytyčení zaplatíte stejné peníze a  nezískáte žádnou právní jistotu, že poloha vytyčených lomových bodů je v povolené toleranci. V praxi nemůžete před sousedem  argumentovat tím, že hranice jsou vytyčeny geodetem.

Pokud tedy potřebujete znát polohu vlastnických hranic vašeho pozemku, např. z důvodu stavby oplocení, požadujte vytyčení podle Vyhlášky. To v praxi znamená seznámení sousedních vlastníků s vytyčením, které je naší povinností. Výsledek tohoto vytyčení je právně vpořádku, ale odpovídá přesnosti podkladů pro vytyčení. Všem našim klientům vždy doporučuji dohodnout se se sousedy na průběhu vlastnické hranice a tuto dohodu vložit do katastru nemovitostí ve formě ověřeného Souhlasného prohlášení o shodě vlastníků na průběhu vlastnických hranic. Informace najdete na webových stránkách www.cuzk.cz

 Katastr nemovitostí » Digitalizace a vedení katastrálních map » Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků.

Tímto způsobem si zajistíte právní jistotu nezpochybnitelnosti polohy vytyčené hranice i v budoucnosti.

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Zeměměřické práce - Ing. Jana Nováková

Havlíčkova 896
Moravské Budějovice
676 02
IČO: 63431581


+420 603 311 090